சொஃப்ட்லொஜிக் லைஃப்க்கு நல் வரவு

புதிய கண்டுபிடிப்புகளையும் சிறப்பான வடிவமைப்புகளையும் சிந்தனைக்கு அப்பால் எடுத்துச் செல்வது என்பது எமக்கு கை வந்த கலையாகும். உலகதரத்தில் ஆயுள் காப்புறுதி தீர்வுகளை கொடுப்பதன் மூலம் இலங்கையர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதற்கு அயராது உழைக்கிறோம்.

மேலும் வாசிக்க

சமீபத்திய செய்தி