සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපි සීමා මායිම්වලින් ඔබ්බට ගිය (අසීමාන්තික) නිර්මාණශීලිත්වයෙන් සහ නවෝත්පාදනයෙන් සුවිශේෂී වෙමු. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජීවිත රක්ෂණ විසඳුම් ලබා දෙමින් සියලූ ශ‍්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම අපගේ උත්සාහය වේ.

වැඩිදුර කියවන්න