சொஃப்ட்லொஜிக் லைஃப் ப்ரொடெக்டட் சேவிங்ஸ் (பாதுகாக்கப்பட்ட சேமிப்பு) திட்டம்

பாதுகாக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டம் என்பது ஒரு தனித்துவமான தயாரிப்பு ஆகும், இது முதிர்வடையும் நிலையில் திரட்டப்பட்ட நிதியுடன் சேர்ந்து ஆயுள் பாதுகாப்பையும் அளிக்கிறது. கூடுதலாக, அதோடு இந்த தயாரிப்பு கவரக்கூடிய ஒரு பங்கிலாப வீதத்தையும் உங்களுடைய கணக்கிற்கு ஒவ்வொரு மாதமும் வைப்பு செய்யும்.

காப்புறுதியின் முதல் 90 நாட்களுக்குப் பிறகு, காப்புறுதி உரிமையாளர் காப்புறுதியிலிருந்து (பகுதி ஒப்படைப்பு) நாட்டின் எப்பகுத்தியிலும் உள்ள சம்பத் வங்கி ATM ஐ பயன்படுத்தி பணத்தை மீளப்பெறலாம்.

இந்த திட்டத்தின் கீழ் பின்வரும் அனுகூலங்கள் கிடைக்கின்றன;

  • ஆகக்கூடிய பங்கிலாப வீதங்கள்- நடைமுறையில் உள்ள சராசரி சேமிப்பு சந்தை வீதத்தில் 2% .
  • பங்கிலாபம் தினமும் கணக்கிடப்பட்டு மாதாந்தம் உங்கள் கணக்கில் இடப்படும்
  • ஆயுள் பாதுகாப்பு
  •  கட்டுப்பணம் டாப்-அப் (TOP-UP) செய்யும் வசதி
  •  வளைந்துகொடுக்கும் தவணைக் கால தெரிவு.

ஆயுள் காப்புறுதி பின்வருவனவற்றை வழங்கும்;

இயற்கை மரணம் – திரட்டப்பட்ட நிதியின் பெறுமதி அல்லது காப்புறுதி செய்யப்பட்ட தொகை இவ்விரண்டிலும் குறைந்த தொகையின் இருமடங்கு வழங்கப்படும்.

விபத்து மரணம் – திரட்டப்பட்ட நிதியின் பெறுமதி அல்லது விபத்து மரணத்தின் அதிகபட்ச அனுகூலத் தொகை இவ்விரண்டிலும் குறைந்த தொகையின் இருமடங்குடன், இயற்கை இறப்பு அனுகூலத் தொகையும் சேர்த்து வழங்கப்படும்.


இப்போதே விசாரிக்கவும்

பட்டம்*
பெயர்*
தொலைபேசி எண்*
மின்னஞ்சல் (ஈமெயில்)*

*அனைத்து பைல்ஸும் கோப்புகளும் தேவைப்படும