සන්ධිස්ථාන

Softlogic Life

2019
සැප්තැම්බර් 1

ෆෝබ්ස් හි 2019 සඳහා ඩොලර් බිලියනයකට අඩු හොඳම සමාගම් 200 හි ලැයිස්තුගත කර ඇති එකම ශ‍්‍රී ලාංකික සමාගම බවට පත් වීම

අගෝස්තු 1

SLIM Effies 2019 හි වසරේ වෙළඳ නාමය

2016
පෙබරවාරි 19

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක සෞඛ්‍ය ආවරණයක් එළිදැක්වූ පළමුවන ශ‍්‍රී ලාංකික ජීවිත රක්ෂණ සමාගම.

2015
නොවැම්බර් 24

ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙලේදී ‘’රන් සම්මානය” දිනා ගැනීම.

නොවැම්බර් 5

”වසරේ සේවා සන්නාමය” – SLIM සන්නාම විශිෂ්ටතා 2015 හි ලෝකඩ.

2013
ජනවාරි 1

වෙළඳපල කොටස වැඩි කරගැනීම සහ ක්ෂේත‍්‍රයේ දැවැන්ත සමාගමක් අභිබවා 5 වන ස්ථානය ලබා ගැනීම, ක්ෂේත‍්‍රයේ දැවැන්ත සමාගමක් අභිබවා යාම.

2012
ජනවාරි 1

‘’AAA’’ ශ්‍රේණිගත කළ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතන විසින් කොටස් අත්පත් කර ගැනීම, ජර්මනියේ DEG – DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH සහ නෙදර්ලන්තයේ FMO – NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V.

2011
පෙබරවාරි 16

උපායමාර්ගික වර්ධන අංශයන්හි විවිධාංගීකරණය වූ සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන සොෆ්ට්ලොජික් සමූහය විසින් සමාගම අත්පත් කර ගැනීම.

2010
පෙබරවාරි 26

Oracle smart suite නිෂ්පාදනය සාර්ථකව ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද අතර ඉදිරි පෙල ක‍්‍රියාවලි සඳහා ISYS සමඟ ඒකාබද්ධ විය.

2009
පෙබරවාරි 16

ජීවිත GWP රුපියල් බිලියන 1 ක් කරා ළගා වීම

2008
පෙබරවාරි 16

“Home-Grown” ජීව නොවන තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති යෙදවීම.

2007
පෙබරවාරි 18

සමාගමේ හිමිකම් ගෙවීමේ හැකියාව සඳහා ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ලබා ගැනීම.

2006
පෙබරවාරි 16

සමාගමේ සමස්ත GWP රුපියල් බිලියන 1 ක් කරා ළගා වීම

2005
පෙබරවාරි 18

ප‍්‍රසාද දීමනා පළමු වරට සියලූම ජීවිත ප‍්‍රතිපත්ති හිමියන්ට ප‍්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

2003
පෙබරවාරි 18

වාර්තාගත ලාභදායි වර්ෂය.

2002
පෙබරවාරි 14

දේශීය වෙළඳපල කොටසෙන් 3% ක් සමාගම අත්පත් කර ගනී.

2001
පෙබරවාරි 24

Tailor-made රක්ෂණ සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස සමාගම ස්ථාපිත වීම

2000
ජනවාරි 18

ජීවිතාවරණ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීම.

ජනවාරි 1

ජීවිත නොවන රක්ෂණ මෙහෙයුම් සමඟ සමාගම දියත් කිරීම