சொஃப்ட்லொஜிக் லைஃப் குரூப் லைஃப் (குழு ஆயுள்) திட்டம்

சொஃப்ட்லொஜிக் லைஃப் குரூப் லைஃப் (குழு ஆயுள்) திட்டம் உங்களுடைய தேவைகளை மனதில் வைத்தே வடிவமைத்த ஒரு ஆயுள் காப்பீடாகும். இந்த ஒரு காப்புறுதி ஒப்பந்தம் அனைத்து ஊழியர்களையும் உள்ளடக்குகிறது. தொழில் தருனர் காப்புறுதி உரிமையாளராக செயற்படுவார் அத்துடன் காப்புறுதி ஆவணம் குழுமத்தின் ஊழியர்கள் எதிர்நோக்கும் எதிர்பாராத பெருத்துயரங்களிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்கும். இது குறைந்த கட்டுப்பணத்துடன் கிடைப்பதுடன் எங்கள் வாடிக்கையாளராக இருக்கும் பெருநிறுவனங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கான ஒரு மிகச் சிறந்த திட்டமாக உள்ளது.

இப்போதே விசாரிக்கவும்

பட்டம்*
பெயர்*
தொலைபேசி எண்*
மின்னஞ்சல் (ஈமெயில்)*

*அனைத்து பைல்ஸும் கோப்புகளும் தேவைப்படும